Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170011 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

-
E170009, E170010 en E170011

Nieuwe Commissievoorstellen ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren