Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170004 - Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economie

- E170004

Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de fractie van de PvdA (Postema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren