Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 maart 2017
1.
Nabespreking mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

De commissie blijft de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel volgen en wacht latere informatie van de staatssecretaris af.

2.
Terugkoppeling interparlementaire commissiebijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" in het Europees Parlement

mondelinge terugkoppeling door de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 21 maart 2017.

3.
Commissiemededeling inzake de migratiestromen over de centrale Middellandse Zeeroute

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de Commissiemededeling.

4.
Commissiemededeling: Naar een effectiever terugkeerbeleid in de EU - een vernieuwd actieplan

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de Commissiemededeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren