Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)

-
Nabespreking mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

De commissie blijft de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel volgen en wacht latere informatie van de staatssecretaris af.

-
Terugkoppeling interparlementaire commissiebijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" in het Europees Parlement

mondelinge terugkoppeling door de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 21 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren