Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel

- E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren