Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 4 april 2017
1. E170002

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de EU-instellingen

De commissies bespreken de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 27 maart 2017 met de beantwoording van vragen over de ontwerpverordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij EU-instellingen (34706, A). De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2. E170004

Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economie

De commissies bespreken de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30 maart 2017 met de beantwoording van vragen over de Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese dataeconomie (34708, A). De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren