Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170012 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

-
E170006 + E170012

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering); Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De fracties van de PVV (het lid Faber-Van de Klashorst) en van de SP (het lid Van Apeldoorn) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman