Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2017 (CXXI)

-
Europees Semester 2017 (CXXI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Apeldoorn (SP).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren