Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 april 2017
1.
E170009, E170010 en E170011

Voorstellen van de Europese Commissie ter aanpassing van het Schengen Informatiesysteem

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 5 april 2017 met de staatssecretaris van V&J inzake voorstellen van de Europese Commissie ter aanpassing van het Schengen Informatiesysteem (34711, A) voor kennisgeving aan.

2.
32.317, HL

JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 (32317, HL). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 9 mei 2017.

3.
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep Europol (JPSG)

De commissie stemt in met de voorgestelde inzet voor de Kamervoorzitter ten aanzien van de conclusies over de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep Europol (JPSG) die tijdens de Voorzittersconferentie op 23-24 april 2017 moeten worden aangenomen,

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de staatssecretaris van V&J te rappelleren over de memorie van antwoord inzake wetsvoorstel verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33852) en over de uitstaande beantwoording van vragen inzake intrekking afgeleide asielvergunningen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren