Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

- E160053

Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 13 april 2017 met de staatssecretaris van V&J inzake ontwerpverordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (34646, A) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren