Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170003 - Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

-
E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

De commissies besluiten de bespreking van de brief van de minister van EZ d.d. 19 april 2017 (34670, B) aan te houden in afwachting van de reactie van de Europese Commissie op de brief die op 6 maart jl. is verstuurd (34670, A).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren