Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Witboek Toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de regering d.d. 8 mei 2017 inzake de kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa. Ten aanzien van de voorbereiding van het werkbezoek aan Brussel, wenst de commissie in het bijzonder aandacht voor de EMU/financiën en voor defensie. Zij verzoekt de staf zowel Eurocommissarissen, als gesprekspartners van het Europees Parlement en van denktanks te benaderen. Ook overigens heeft zij suggesties voor te benaderen gesprekspartners.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman