Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen

- E160043, E160044 en E160046

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

De commissie overweegt naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2017 in mondeling overleg te treden. De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Backer (D66) zullen eerst informeel overleg voeren over de procedurele gang van zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren