Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 mei 2017
1.
32.317, HM

De commissies nemen het afschrift van een brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 april 2017 inzake bevestiging werkafspraken parlementair instemmingsrecht (32317, HM) voor kennisgeving aan.

2.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de laatste stand van zaken ten aanzien het Europees Openbaar Ministerie. De commissies blijven de ontwikkelingen in dit dossier volgen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren