Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

-
E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

De commissie besluit voorafgaand aan de Raad van 15 juni 2017 in schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de aangepaste ontwerprichtlijn over de detachering van medewerkers (COM(2016)128) en de brief van de regering van 29 mei jl.

De fractie van SP (Don en Köhler) zal op vrijdag 9 juni a.s. schriftelijke inbreng leveren. De fractie van PVV (Kok) verwacht zich hierbij te zullen aansluiten. De conceptbrief wordt ter vaststelling geagendeerd op dinsdag 13 juni 2017. De commissie zal de minister van SZW verzoeken zijn reactie nog voorafgaand aan de Raad van 15 juni as. aan de Eerste Kamer te zenden.

Het lid Van de Ven (VVD) wil graag geïnformeerd worden over de behandeling van de aangepaste ontwerprichtlijn in de Tweede Kamer, tijdens het AO WBSVC van 7 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren