Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen

- E160043, E160044 en E160046

Reactie van de Europese Commissie op de gele kaart en terugkoppeling uit informeel overleg met de staatssecretaris van Financiën

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie (34604, E) met hierin de reactie op het subsidiariteitsbezwaar van de Eerste Kamer tegen de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen (34604, B)voor kennisgeving aan te nemen.

De leden Van de Ven (VVD) en Backer (D66) geven de leden van de commissie een korte terugkoppeling van het overleg met de staatssecretaris van Financiën op 6 juni 2017, naar aanleiding van de informatievoorziening aan de Eerste Kamer over de onderhandelingen omtrent de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen (E160046 - ATAD2-hybride mismatches, E160044 - CCTB en E160043 - CCCTB).

Naar aanleiding van het gesprek met de staatssecretaris acht de commissie het aangewezen om op niveau van de Kamer een brief aan de regering sturen om te komen tot schriftelijke afspraken over de toekomstige informatievoorziening aan de Kamer omtrent Europese voorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren