Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 juni 2017
1.
34550, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS over de invulling van de moties van het lid Schalk c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen en over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners; Miljoenennota 2017

De commissie besluit het agendapunt inzake het schriftelijk overleg (34550,Y) over de beide moties-Schalk c.s. (34300, J en 34550, F) aan te houden tot de vergadering van dinsdag 27 juni 2017.

2.
E170019

Herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

De fractie van de PvdA (Postema) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie. Fracties kunnen zich desgewenst bij de inbreng aansluiten.

3.
Mededelingen en informatie

De voorzitter verzoekt de leden van de commissie om tijdig aan de griffie kenbaar te maken of zij willen deelnemen aan de interparlementaire conferentie over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU (artikel 13) te Tallinn, op 30 en 31 oktober 2017. Zodra een uitnodiging voor de conferentie is ontvangen zal de griffie de leden hierop attenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren