Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150013 - De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

- Discussienota over de verdieping van de Economische Monetaire Unie (EMU)

De fractie van de PvdA (Postema) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De commissie ontvangt aanvullend op de aangesneden onderwerpen graag in bredere zin de kabinetsreactie op de discussienota. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.
Tevens zal de griffie nagaan of de Tweede Kamer een ronde tafel-gesprek over de discussienota zal organiseren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren