Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 juli 2017
1.
COSAC, Voorzittersbijeenkomst, 9-10 juli 2017

Het lid Backer (D66) doet mondeling verslag van de COSAC-Voorzittersbijeenkomst van 9-10 juli 2017 in Estland.

2.
Stand van zaken werkbezoek Brussel

De commissie bespreekt de stand van zaken van het werkbezoek aan Brussel dat op 24-25 september 2017 plaats zal vinden.

3.
E170006 en E170012

De commissie bespreekt de reactie van de minister van 6 juli 2017 op de brief van de commissie van 26 april 2017 (34756, A) en besluit op 12 september 2017 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

De brief aan de Eerste Kamer inzake informatievoorziening Brexit-onderhandelingen, ontvangen op 10 juli 2017, wordt geagendeerd voor bespreking op 12 september 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman