Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2017
1. Werkbezoek Brussel, 24-25 september 2017

De commissie bespreekt de stand van zaken van (de organisatie van) het werkbezoek.

2. Brief informatievoorziening Brexit

De commissie stel het informatieaanbod van de regering op prijs en vraagt de staf in samenspraak met het departement van Buitenlandse Zaken en de staf van de Tweede Kamer ten behoeve van de commissie een voorstel uit te werken betreffende de aard en wijze van informatievoorziening.

3. E170006 en E170012

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn).

4. COSAC-questionnaire en brief inzake COSAC-secretariaat

De ambtelijk voorbereide antwoorden op de vragen in de COSAC-Questionnaire worden door de commissie geaccordeerd. De commissie neemt voorts de brief over het COSAC-secretariaat voor kennisgeving aan.

5. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De status van toezegging T01191 blijft ongewijzigd ("deels voldaan"). Bij gelegenheid kan de commissie ook mondeling op deze toezegging terugkomen.

6. Actualisering legisprudentielijst

Toezegging T01304 kan van de legisprudentielijst worden afgevoerd omdat de rapportage over de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese unie vaste praktijk is geworden.

7. Gezamenlijk EUZA-overleg

De commissie bespreekt het gemeenschappelijk overleg met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken voor.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman