Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

-
E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

Met betrekking tot het voorstel COM(2017)335 inzake automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende constructies, is door de fractie van CDA (Van Kesteren) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van PvdA (Sent) en de fractie van VVD (Van de Ven) zullen voor 14 september 2017 schriftelijk inbreng leveren. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren