Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604)

- E160043 + E160044

34 604, F -verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over afspraken informatievoorziening CCCTB

De commissie besluit de brief van de regering van 7 september 2017 (34.604, F) voor kennisgeving aan te nemen en niet in nader schriftelijk overleg te treden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren