Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket (34.734)

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman en Klip-Martin) en SP (Meijer). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer