Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170003 - Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

-
E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot 3 oktober 2017 in afwachting van nadere informatie over de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren