Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2017 (CXXI)

-
CXXI, H

Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018

De commissie besluit het Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018 voor kennisgeving aan te nemen en het niet te behandelen in een gecombineerde vergadering met de commissie voor EZ. Het Ontwerpbegrotingsplan zal wel ter bespreking in de commissie EZ worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren