Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) van 10 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170031 - Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

-
E170031

Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissies besluiten om het BNC-fiche af te wachten alvorens deze voorstellen in behandeling te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk