Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 10 oktober 2017




Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170003 - Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

-
E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de leden Duthler (VVD) en Prast (D66). De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd in de commissie, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren