Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket (34.734)

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Brief van de minister van I&M van 23 oktober 2017 in reactie op brief van 21 september 2017 (verslag schriftelijk overleg 34734, A)

De commissies nemen de brief van de minister van I&M van 23 oktober 2017 (34734, A) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer