Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 oktober 2017
1.
Inventarisatie kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindslieden

De commissie besluit op korte termijn een informeel kennismakingsgesprek te plannen met beide bewindspersonen. Daarbij zal onder meer de portefeuilleverdeling, de voorgenomen wetgeving en de prioritering aan de orde worden gesteld.

2.
34674

Verzamelwet Pensioenen 2017

De commissie besluit de verzamelwet pensioenen 2017 bij het kennismakingsgesprek aan de orde te stellen. Daarna zal de commissie bepalen of er nog behoefte bestaat aan schriftelijk overleg met de nieuwe minister van SZW of beslissen over de plenaire afronding van de behandeling.

3.
E160003 (Herziening Detacheringsrichtlijn) en E160052 (Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels)

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2017

De commissie neemt kennis van de brief van 25 oktober jl. (34439/34655, C).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren