Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

-
E160003 (Herziening Detacheringsrichtlijn) en E160052 (Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels)

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2017

De commissie neemt kennis van de brief van 25 oktober jl. (34439/34655, C).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren