Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Besloten wordt de Europese verordeningsvoorstellen COM(2017)647 en COM(2017)676 in behandeling te nemen. De commissies besluiten dat de behandeling van deze voorstellen verder wordt overgelaten aan de commissie IWO. Inbreng voor schriftelijk overleg kan geleverd worden wanneer alle taalversies van de voorstellen beschikbaar zijn, zodat ook het eventueel indienen van een subsidiariteitsbezwaar besproken kan worden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer