Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)542, COM(2017)539, COM(2017)538, COM(2017)537 en COM(2017)536

De commissie besluit de Europese voorstellen met betrekking tot de kapitaalmarktunie opnieuw voor bespreking te agenderen op dinsdag 19 december 2017. Naar aanleiding van de voorstellen zullen de leden Knip (VVD) en Rinnooy Kan (D66) in samenwerking met de griffie een voorstel doen voor een deskundigenbijeenkomst over het onderwerp.

De commissie besluit tevens, naar aanleiding van de op 27 november jl. ontvangen geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep/ECOFIN, in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer inzake Europese voorstellen. De griffie zal hiertoe een concept-brief opstellen en deze aan de commissie voorleggen.

Het lid Postema (PvdA) brengt tot slot nogmaals de uitnodiging van de Tweede Kamer en de Provincie Limburg onder de aandacht voor een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa, op maandag 11 december in Maastricht. Eventuele achtergronddocumenten bij deze bijeenkomst zullen door de griffie aan de leden worden verstuurd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren