Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 december 2017
1.
E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De fractie van de PvdA (lVlietstra) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake de Commissiemededeling Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU. De conceptbrief circuleert in de commissie, zodat woordvoerders zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
Staat van de Unie 2018

Brief inzake Staat van de Unie 2018; Staat van de Europese Unie 2018

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 december 2017 en besluit om de Staat van de Unie 2018 te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, die plaatsvinden op 13 maart 2018.

3.
Stand van zaken Brexit

Naar aanleiding van de stand van zaken in de onderhandelingen over Brexit, besluit de commissie om de Tweede Kamerrapporteurs op dit onderwerp met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen uit te nodigen voor een mondeling verslag van hun werkzaamheden en van hun bevindingen tot nu toe.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2018

De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat op het terrein van Europese Zaken.

5.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de bespreking van het initiatiefverslag over de implementatie van de Verdragsbepalingen over de rol van nationale parlementen van EP-Rapporteur Rangel, besluit de commissie om het verslag opnieuw te agenderen in de commissievergadering van 19 december 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman