Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Ten aanzien van die voorstellen van het pakket 'Schone mobiliteit', waarvan de termijn voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar reeds bekend is, besluit de commissie af te zien van het indienen van een dergelijk bezwaar. Zodra de Nederlandse vertaling van voorstel COM(2017)676 is gepubliceerd, zal de commissie besluiten over het eventueel indienen van een subsidiariteitsbezwaar ten aanzien van dat voorstel.
De commissie beziet op 19 december 2017 of er behoefte is over de geselecteerde verordeningsvoorstellen van dit pakket - COM(2017)647 en COM(2017)676 - in schriftelijk overleg te treden met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer