Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 december 2017
1.
E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De leden van de fractie van het CDA stellen voor de formulering van de brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een punt te wijzigen. Dit wordt afgestemd met de fractie van de PvdA. De leden van de fracties van CDA en GroenLinks sluiten verder zich aan bij de vragen van de PvdA.

2.
LVIII plenaire COSAC, 26 - 28 november 2017, Estland

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

De commissie besluit tot een nadere terugblik op de LVIII plenaire COSAC op 16 januari 2018.

3.
Plenaire sessie Beneluxparlement, 24-25 november 2017

Mondelinge terugkoppeling door de Voorzitter van het Beneluxparlement

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 16 januari 2018.

4.
Rondetafelgesprek 'Witboek Toekomst van Europa', 11 december 2017, Maastricht

Mondelinge terugkoppeling door de aanwezige leden

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 16 januari 2018.

5.
Initiatiefrapport Rangel inzake de implementatie van de Verdragsbepalingen over de rol van nationale parlementen

De voorzitter van de commissie zal in overleg met de griffie een concepttekst met betrekking tot het thema transparantie formuleren, die eind deze week per e-mail aan de commissie zal worden voorgelegd.

6.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie 2018

De leden Martens (CDA), Oomen-Ruijten (CDA, o.v.), Van Apeldoorn (SP), Overbeek (SP) en Vlietstra (PvdA, ochtend) geven te kennen aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomst met de Nederlandse ambassadeurs op 1 februari 2018. De commissie stelt geen aanvullende thema's voor de inhoudelijke gespreksrondes voor.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor de commissie voor Europese Zaken van de Franse senaat op dinsdag 6 maart 2018 te ontvangen, bij voorkeur in de ochtend. Geïnventariseerd zal worden welke leden hierbij aanwezig kunnen zijn.