Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2018
1.
34775 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34845 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
COM(2017)706 inzake maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de btw

De commissie besluit het voorstel ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de btw en het bijbehorende BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)790, COM(2017)791 en COM(2017)792

De commissie besluit de voorstellen inzake de kapitaalmarktunie aan te houden en opnieuw ter bespreking te agenderen na de deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU op 13 februari 2018.

5.
Europese parlementaire week Brussel - 19 en 20 februari 2018

De leden Van Rij (CDA) en Ester (CU) melden zich aan voor deelname aan de Europese parlementaire week op 19 en 20 februari 2018.

6.
Deskundigenbijeenkomst toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

De commissie stelt - met enkele aanpassingen - het voorstel en programma voor een deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU vast. De griffie zal de aankomende week de uitnodigingen aan de deskundigen versturen. De leden van de commissie is verzocht eventuele vragen aan de deskundigen aan te leveren voor 22 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren