Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 6 februari 2018
1.
E170014

De commissies besluiten de brief van de regering van 31 januari 2018, inzake de discussienota over de toekomst van de EU-financiën, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren