Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 februari 2018
1.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 13 februari 2018.

2.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op voorstel van het lid Flierman (CDA), het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (34666) op 13 februari 2018 voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer