Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 februari 2018
1.
34691

Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
E170036

Commissiemededeling: De Europese identiteit versterken via Onderwijs en Cultuur

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 januari 2018 inzake Mededeling "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" (34863, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.
34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 januari 2018 inzake antwoord op schriftelijke vragen van de PVV-fractie (34264, AF) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het memo over de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer en zal het bij haar werkzaamheden betrekken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman