Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

-
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer