Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 maart 2018
1.
34677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De leden van de fractie van de PvdA (Postema) hebben inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag. Het concept hiervan zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
34306, C

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg over de anti-hybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306, C) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
T02515

Toezegging Fiscale beleidsagenda aanbieden (34.700)

De commissie besluit de behandeling van de Fiscale beleidsagenda (34.785/32.140,G) aan te houden tot de vergadering van dinsdag 13 maart 2018. Toezegging T02515 kan als voldaan geregistreerd worden.

4.
T02526

Toezegging Brief over maatregelen belastingontwijking (34.700/34.785)

De commissie besluit de behandeling van de brief over de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking (34.785/25.087, F) aan te houden tot 13 maart 2018. De commissie beschouwt toezegging T02526 als voldaan.

5.
34323, H

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 februari 2018, over het Nederlandse fiscale-eenheidsregime (34.323, H), voor kennisgeving aan te nemen.

6.
T01667

Toezegging Aangaan gesprek met DNB over aanpassing van het garantieplafond bij positieve of negatieve ontwikkeling van crisisgerelateerde risico's (33.548)

De commissie besluit niet in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 22 februari 2018 ontvangen brief (33.548, F) en toezegging T01667 als voldaan te beschouwen.

7.
21.501-07, B - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 19 en 20 februari 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180006 en E170014

Het verslag zal op 13 maart 2018 weer geagendeerd worden ten behoeve van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

8.
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)790, COM(2017)791 en COM(2017)792

De leden Prast (D66) en Van Apeldoorn (SP) geven te kennen inbreng te willen leveren. De commissievoorstellen worden weer geagendeerd op 20 maart 2018.

9.
COM (2017)591 en COM(2017)592

Kabinetsreactie publicaties bankenunie

Ter schriftelijke voorbereiding op het mondelinge overleg van 24 april 2018 kunnen de leden op 20 maart 2018 inbreng leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren