Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
1.
Nabeschouwing deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU

De leden van de commissies Financiën en Europese Zaken blikken kort terug op de deskundigenbijeenkomst van 13 februari 2018. De commissies stellen vast dat de bijeenkomst tot interessante inzichten heeft geleid.

2.
Terugkoppeling Europese parlementaire week 19 en 20 februari 2018 in Brussel

Het lid Van Rij (CDA) geeft een korte terugkoppeling van zijn deelname en de deelname van het lid Ester (ChristenUnie) aan de Europese parlementaire week (EPW) op 19 en 20 februari 2018. Een schriftelijk verslag volgt nog.

3.
Europees Semester 2018

De commissies Financiën, Europese Zaken en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wensen het concept hervormingsprogramma en het concept stabiliteitsprogramma in een mondeling overleg op 24 april 2018 te bespreken. Zij besluiten de te bespreken onderwerpen te verbreden met discussienota over de toekomst van de EMU, het Meerjarig Financieel Kader en de Europese fiscale agenda. De staatssecretaris van Financiën zal eveneens uitgenodigd worden voor dit overleg.

4.
COM(2018)98 - Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020

De commissies Financiën en Europese Zaken besluiten niet in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van Commissiemededeling (2018)98. Wel wensen de commissies de totstandkoming van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) te betrekken bij het mondeling overleg met de bewindspersonen van Financiën, dat is voorzien op 24 april 2018. Op suggestie van het lid Overbeek (SP) besluiten de commissies de rapporteurs MFK uit de Tweede Kamer uit te nodigen voor een gesprek.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren