Korte aantekeningen vergadering Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180002 - Commissiemededeling: Verdere stappen naar voltooiing van Europa's economische en monetaire unie: een routekaart

-
Nabeschouwing deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU

De leden van de commissies Financiën en Europese Zaken blikken kort terug op de deskundigenbijeenkomst van 13 februari 2018. De commissies stellen vast dat de bijeenkomst tot interessante inzichten heeft geleid.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren