Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 maart 2018
1. 32317, IR - JBZ-Raad

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. E170030, E110005, E130041, E160024

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 (32317, IR). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 20 maart 2018.

2. Bijeenkomst JPSG Europol 18-19 maart 2018

De commissie bespreekt de JSPG Europol-bijeenkomst waaraan het lid Wezel (SP) op 18-19 maart 2018 zal deelnemen. De commissie wenst geen concrete amendementen in te dienen bij het ontwerpreglement.

3. 32317, IS

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 13 maart 2018.

4. Terugkoppeling interparlementaire commissievergadering "Global Compacts on Refugees and Migration"

Het lid Wezel (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire commissievergadering "Global Compacts on Refugees and Migration" die op 27 februari 2018 plaatsvond in het Europees Parlement te Brussel.

5. Rondvraag

De commissie neemt kennis van drie onbeantwoorde brieven waarvan de deadline van de beantwoording (bijna) is verstreken. De commissie besluit de regering te rappelleren op de brieven met vragen inzake dataretentie (verstuurd op 5 oktober 2017), vragen inzake de veiligheidsagenda (verstuurd op 30 januari 2018) en nadere vragen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda (verstuurd op 7 februari 2018).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren