Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

- 32317, IR - JBZ-Raad

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. E170030, E110005, E130041, E160024

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 (32317, IR). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 20 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren