Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Justitie en Veiligheid (J&V) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170003 - Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

-
E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

De commissies nemen de brief van de Europese Commissie d.d. 9 februari 2018 in reactie op nadere vragen van de VVD-fractie en de D66-fractie over de e-privacyverordening (34670, E) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren