Korte aantekeningen vergadering Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 20 maart 2018
1.
CXXV, A en E170014 (34.844)

Europees Semester 2018 en toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding op het mondeling overleg in het kader van het Europees semester 2018, de toekomst van de EMU en het volgende MFK, op 24 april 2018. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissies worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren