Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 maart 2018
1.
T02483

Toezegging Onderzoeken en rapporteren aan de Kamer wat de omvang is van de groep van personen die ná 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een inkomensgat als gevolg van een stijging van de AOW-leeftijd (34.674)

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de brief van 23 februari 2018 (34.674, I) inzake de AOW-overbruggingsproblematiek. De griffie zal hiertoe een conceptbrief opstellen. De commissie besluit tevens om toezegging T02483 als voldaan te registreren.

2.
Pakket Sociale Rechtvaardigheid

De commissie besluit het Europese pakket sociale rechtvaardigheid, bestaande uit de publicaties COM(2018)130, COM(2018)131 en COM(2018)132, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren