Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180001 - Voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

- E180001 - Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen van en naar derde landen

Brief van de minister van EZK van 8 maart 2018 in reactie op brief van 30 januari 2018 (verslag schriftelijk overleg 34900, A)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vos (GroenLinks) en Teunissen (Partij voor de Dieren).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer