Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

-
Pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 in reactie op de brief van 19 februari 2018 (verslag schriftelijk overleg 34734, B / 34835)

De commissie besluit de brief van 19 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer